Over het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht

Historiek

Binnen de Universiteit Gent bestond nog geen entiteit die de activiteit op het gebied van onderzoek, onderwijs en dienstverlening met betrekking tot het gezondheidsrecht visibel maakte. Er was bovendien nood aan een bundeling van expertises in deze materie: enerzijds omwille van het inherent rechtstakoverschrijdend karakter ervan en anderzijds omdat de verschillende onderzoekers en ZAP-leden bedrijvig in dit werkveld, verbonden zijn aan verschillende vakgroepen.

 

Medio 2013 werd dan ook het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht (GIG) opgericht, met als directeur prof. Tom Balthazar en met prof. Gerd Verschelden als co-directeur. Dr. Sylvie Tack en dra. Marlies Eggermont zijn de overige werkende leden. De leden van het GIG zijn verbonden aan de vakgroepen Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht of Strafrecht en Criminologie en streven naar een multidimensionale benadering van het gezondheidsrecht.

Activiteiten

De activiteiten van het GIG berusten op drie pijlers

Congressen

De organisatie van studiedagen, congressen, colloquia en vormingen aan professionelen

Onderzoek

De verwerving van onderzoeksfinanciëring en uitbouw van onderzoeksactiviteiten

Wetenschappelijke dienstverlening

Wetenschappelijke dienstverlening zowel intern en als extern

Omwille van het interdisciplinaire karakter van het gezondheidsrecht streeft het GIG in zijn activiteiten naar een maximale uitwisseling van expertise met andere onderzoekers. In de toekomst wordt interuniversitaire samenwerking beoogd, alsook coöperatie met het werkveld.