De leden van het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht

Tom Balthazar

Tom Balthazar (°1962) studeerde rechten aan de UGent en haalde een licence spéciale en droit social aan de ULB. Hij was assistent medisch recht aan de UGent en was tussen 1986 en 2006 actief als advocaat. Hij doctoreerde in 2000 over “De taak van de arts bij de toepassing van het sociaal recht”. Hij was voorzitter van de commissie patiëntenrechten en lid van het raadgevend comité voor bio-ethiek. Hij is hoofddocent gezondheidsrecht aan de UGent en doceert er gezondheidsrecht en ziekenhuiswetgeving aan de faculteiten rechten, psychologie en geneeskunde en gezondheidswetenschappen.

Lees hier zijn bibliografie.

Gerd Verschelden

Gerd Verschelden (°1975) behaalde in 1998 de diploma’s van licentiaat in de rechten en geaggregeerde voor het secundair onderwijs in de rechten aan de UGent. Hij begon als voltijds assistent familierecht aan de vakgroep burgerlijk Recht. In 2005 promoveerde hij tot doctor in de rechten met het proefschrift “Biologische werkelijkheid en belang van het kind bij de vaststelling en de betwisting van de afstamming”.

Op 1 oktober 2005 werd hij docent familierecht en sinds 2014 fungeert hij als hoogleraar in de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht aan de UGent.

Gerd Verschelden was gasthoogleraar als titularis van de TPR-Wisselleerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland, 2010-2011), waar hij onderzoek deed rond draagmoederschap en aan de Universiteit Stellenbosch (Zuid-Afrika, 2015-2016), waar hij de juridische problemen van transgenders onderzocht.

Lees hier zijn bibliografie.

Marlies Eggermont

Marlies Eggermont (°1981) behaalde in 2002 het diploma van vroedvrouw aan de Arteveldehogeschool te Gent. Ze combineerde vervolgens haar studies rechten met een deeltijdse job als vroedvrouw in het UMC Sint-Pieter te Brussel. In het najaar van 2006 begon ze haar stage als advocaat bij een Gents kantoor, met het gezondheidsrecht en het aansprakelijkheidsrecht als specialisatie. In 2007 behaalde ze ook het getuigschrift van aggregaat in de rechten. Sinds het najaar van 2009 onderwijst ze de studenten van de bachelor in de vroedkunde en de verpleegkunde aan de Arteveldehogeschool over de beginselen van het sociaal en burgerlijk recht. Het engagement als praktijkassistente aan de UGent heeft in 2011 geleid tot de opstart van een doctoraat inzake het wettelijk kader van de beroepsuitoefening van de vroedvrouw. Binnen dit mandaat organiseerde ze 3 edities van het congres ‘Verloskunde in beweging’, waarbij de focus vooral lag op de medische aansprakelijkheid binnen de verloskundige zorgverlening.

Marlies geeft vormingen en advies over problematieken binnen het gezondheidsrecht en sociaal recht aan diverse zorginstellingen en professionele beroepsorganisaties. Ze verzorgt bijdrages op (inter)nationale colloquia en publiceert geregeld in wetenschappelijke tijdschriften. Ze is tevens gastlector aan de Universiteit Antwerpen binnen de postacademische opleiding gezondheidsrecht en gezondheidsethiek (AHLEC).

Lees hier haar bibliografie.

Sylvie Tack

Sylvie Tack (°1981) behaalde in 2004 met grote onderscheiding haar diploma in de rechten aan de UGent. In 2006 studeerde ze met grote onderscheiding af als licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen, eveneens aan de UGent.

Na haar studies ging ze aan de slag als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de UGent. In 2012 promoveerde ze tot doctor in de rechten met het proefschrift “Het ethische beleid in zorginstellingen. Een juridische analyse met focus op levenseindezorg”. Sinds 2013 is ze praktijkassistente gezondheidsrecht aan de UGent. Sinds 2014 is zij ook gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen in de postacademische opleiding gezondheidsrecht en gezondheidsethiek (AHLEC).

Sylvie is al jaren actief als advocaat in het gezondheidsrecht. Tot 2007 deed ze stage bij Prof. Tom Balthazar te Gent. Nadien was ze verschillende jaren verbonden aan het kantoor Dewallens&Partners te Leuven. Sinds 2010 maakt zij deel uit van de advocatenassociatie Van Zandweghe, Verwilghen en Tack te Knokke.

Sylvie publiceert geregeld nationale en internationale bijdragen en houdt veelvuldig lezingen op congressen en symposia.

Lees hier haar bibliografie.