13 sep. 2012 – Verloskunde in beweging: de relatie patiënt-zorgverlener in juridisch perspectief

De vroedvrouw en de arts-gynaecoloog beoefenen beiden de verloskunde en streven naar een veilige outcome van moeder en kind. De hedendaagse verloskunde is echter veel meer dan enkel medisch handelen, maar bevat ook een doorgedreven juridisch kader. Op de hoogte zijn van het relevante gezondheidsrecht is een must voor elke beroepsbeoefenaar en kan het risico op aansprakelijkheid verminderen. De UGent nam op 13 september 2012 het initiatief om rond deze problematiek een congres te organiseren, in samenwerking met de betrokken beroepsgroepen.

Door verschillende thematieken onder de loep te nemen, werd een volledig beeld geschetst van het juridische luik binnen de uitoefening van de verloskundige zorg, teneinde tegemoet te komen aan nieuwe uitdagingen eigen aan deze sector. Het gelijknamige boek, uitgegeven bij die Keure, bundelt de proceedings van dit congres, vindt u hier.

De folder van dit congres vindt u hier.

De presentaties van die dag: