1 dec. 2016 – Verloskunde in beweging III: de kracht van consensus

De vorige twee edities van ‘Verloskunde in beweging’ mochten op veel bijklank rekenen. Universiteit Gent nam dan ook het initiatief om opnieuw rond de medische aansprakelijkheid binnen de verloskunde een congres te organiseren. De focus ligt op het bereiken van consensus door een nauwe(re) samenwerking tussen de betrokken zorgverleners (communicatie) op basis van een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier. Het stroomlijnen van het real time beleid van de zorgverlener(s) en het post factum vooropgestelde beleid van de gerechtsdeskundige(n) staat centraal.

Er wordt beroep gedaan op sprekers van verschillende Vlaamse universiteiten/hogescholen en ziekenhuizen. De voormiddag staat in het teken van bewustwording en informatieoverdracht. In de interactieve groepssessies komen onder meer de rechten en de plichten van de zorgverlener, geconfronteerd met een medische aansprakelijkheidsprocedure aan bod.

Dit congres richt zich tot medici (gynaecologen, vroedvrouwen, pediaters en anesthesisten), juristen/advocaten, magistraten, verzekeraars, ziekenhuisdirecties, belangengroepen en administratie/overheid geboeid door het gezondheidsrecht specifiek toegepast op de verloskunde. De presentaties vindt u onder ‘programma’.

Inschrijven
U kunt zich hier online inschrijven.
Programma

U vindt de presentaties hier:

Vandersteegen

Willems-Honinckx

Martens en Vandenberghe

Demyttenaere

Eggermont

Gyselaers

Temoignage Servais

Proost en El Amraoui

Tack en De Vriendt

Cardon-Weyns

Franck

8u30

Onthaal met koffie

 

8u45

Verwelkoming door Mieke Embo

(opleidingscoördinator bachelor vroedkunde Arteveldehogeschool)

 

9u00-9u30

Het vergoedingssysteem voor medische incidenten in België

Tom Vandersteegen

(Doctor-assistent Universiteit Hasselt)

 

9u30-10u00

Het Fonds voor de Medische Ongevallen: opdrachten en procedures

Mia Honinckx (directeur FMO)

Martine Willems (arts FMO)

 

10u00-10u30

Gezondheidsrechtelijke aanbevelingen inzake abruptio placentae en uterusruptuur

Ingrid Martens (gynaecoloog AZ Sint-Lucas Gent)

Griet Vandenberghe (gynaecoloog UZ Gent)

 

Vraagbaak

Koffiebreak

 

11u00-11u30

Schouderdystocie: de nachtmerrie van elke zorgverlener?

Bart Demyttenaere

(gynaecoloog studiedienst NVSM)

 

11u30-12u

Gedragscode omgaan met incidenten in de verloskunde (GOMIV)

Marlies Eggermont

(doctoranda UGent en lector Arteveldehogeschool)

 

12u00-12u30

Het spook van de juridische claim in de dagelijkse verloskundige praktijk

Wilfried Gyselaers

(gynaecoloog ZOL en prof. UHasselt)

Témoignage Chantal Servais

Vraagbaak

Wandelbuffet

 

 

Keuze tussen 3 groepssessies 13u45-14u30, 14u45-15u30, 15u45-16u30

 

Sessie 1: Terminologie en valkuilen bij CTG en Stan-interpretatie  

Marijke Proost en Louiza El Amraoui

(vroedvrouw en Stan-instructor BMA, praktijklector Karel de Grote Hogeschool)

 

Sessie 2: De positie van de zorgverlener in stafrechtelijke onderzoeken van beweerde medische aansprakelijkheid

Daniel Van Den Bossche

(afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent)

Sylvie Tack

(advocaat, praktijkassistente gezondheidsrecht UGent, gastprofessor UAntwerpen)

 

Sessie 3: De expertise in een burgerlijke procedure en voor het FMO : wat zijn mijn rechten en plichten als zorgverlener?

Leen Cardon

(anesthesist Jan Ypermanziekenhuis, gerechtsdeskundige)

Dirk Weyns

(verzekeringsarts en orthopedist)

 

Sessie 4: To ERR is human: over de kracht van teamwork en communicatie in de verloskunde

Erik Franck

(Prof. psychologie UAntwerpen, Karel de Grote Hogeschool)

Isabelle Dehaene

(staflid verloskunde-MIC UZ Gent)

Praktische info

De studiedag heeft plaats op donderdag 1 december 2016 in het hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 te 9100 Sint-Niklaas, http://www.serwir.be/. Er is parkeergelegenheid ter plaatse.

 

De inschrijvingskost voor deze studiedag bedraagt 250 €. Voor VBOV- leden en assistenten is de inschrijvingskost 200 €. Dit omvat deelname aan de studiedag, het documentatiemateriaal, het verslagboek dat ter plaatse wordt overhandigd, koffiepauzes en het wandelbuffet. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld. Restitutie van het inschrijvingsgeld is niet mogelijk. Mits u ons verwittigt, kan u een vervanger sturen  mocht u verhinderd zijn.

 

Erkenning

Voor deze studiedag werden de volgende aanvragen ingediend: bij het RIZIV (rubriek 6 ethiek en economie) voor 4 CP’s, bij de Federale Raad voor de Vroedvrouwen voor 5,5u en bij de OVB voor 6 juridische punten.

 

Inschrijving

Inschrijven (per individuele deelnemer) kan vanaf 1 september tot uiterlijk tot 20 november 2016 via de nieuwe site van het Gents Instituut voor Gezondheidsrecht, www.gig.gent.be

 

Betaling dient te gebeuren na inschrijving en ontvangst van de factuur, door overschrijving op

rekeningnummer BE59 3900 9658 0026 van UGent met vermelding van het factuurnummer.

 

Als zelfstandige heeft u recht op een vermindering van het inschrijvingsbedrag, door tussenkomst van de KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O103194),  zie voor meer info: http://www.kmo-portefeuille.be/. Na ontvangst van de factuur van de UGent, logt u in en doet u een aanvraag tot tussenkomst. U betaalt vervolgens rechtstreeks aan de KMO en niet aan de Universiteit Gent.

 

Als werknemer kan u recht hebben op een tussenkomst van uw werkgever.

Verdere inlichtingen kan u steeds bekomen door een mail te sturen naar rg@ugent.be.

We zien uw komst graag tegemoet!